23 – Samizdatul “NU!”

În timp ce securiștii se pregăteau în secret să mă prelucreze public (1) pentru activitatea mea duşmănoasă de până atunci, la rândul meu mă pregăteam să lansez, undeva, cumva, cândva, al doilea “Apel către Europa”, însă nu doar Apelul, ci şi o altă acţiune, despre care am crezut atunci că ar fi mărit şansele ca noul Apel să fie văzut şi auzit de lumea liberă (cam tot aşa cum o rachetă de semnalizare lansată de naufragiaţii înghesuiţi pe o barcă de salvare măreşte şansele ca ei să poată fi reperați de navele aflate în apropierea locului naufragiului). Aşadar, atunci, în ianuarie 1981, mi s-a conturat ideea de a lansa un nou Apel către Europa şi de a-l însoţi de o gazetă-samizadat, pe care am denumit-o  simplu: “NU!”.

După ce am finalizat-o, în circa o lună şi jumătate (timp în care ai mei din Gura Padinii, care mă tot vedeau cum tai cu foarfeca dintr-un teanc de ziare şi de hârtii, după care lipesc și scriu de zor, nu m-au deranjat niciodată, nici măcar cu-o simplă întrebare, însă nu pentru că le era indiferent ce fac, ci pentru că aveau încredere în mine), “ziarul” meu arăta de facto ca un registru dictando cu coperţi cartonate (cam de formatul acestuia, pe care l-am găsit pe Net din întâmplare, aloo… oops), coperta I fiind liberă, iar pe coperta a II-a era lipit, în partea de sus, un fragment de coală A4 cu inscripţia dactilografiată : Revista NU! – organ anticomunist, prim-redactor A.V.Padina // Nr.1/1981“, mai jos fiind scris îngroșat cu pix albastru și cu majuscule : „NU!”  În continuare, pe paginile de hârtie dictando ale “gazetei” erau scrise propria manu sau lipite “articole şi poezii cu un profund caracter duşmănos şi de defăimare a conducerii superioare de partid, precum şi articole pe teme religioase“, aşa cum atestă într-o notă din 10.08.1981 însăşi vigilenta “sursă” Sorin, la întâlnirea cu ofiţerul din legătura sa (2).

Printre “articolele” profund duşmănoase de acolo se aflau fragmente din “Apelul către Europa“, evident olograf, varianta din august 1981 (doar un pic deosebită de cea din octombrie 1980), precum şi mai multe comentarii de asemenea olografe, deosebit de virulente, la câteva poze oarecum atipice ale Tovarăşului Suprem, poze pe care le decupasem din Scânteia sau din cele câteva numere de Magazin istoric pe care le deţineam. Tot la rubrica Actualitatea politică, pe o pagină a “gazetei”, erau lipite pozele în format lărgit ale lui Paul Goma, Nicolae Manolescu şi Nicolae Breban, eroii mei din acel moment, pe care îi lăudam pentru faptul că ei reprezentau – în viziunea mea de atunci – dizidenţa din diaspora, respectiv rezistenţa culturală dinlăuntru. Urma o filă (faţă-verso) plină ochi cu pozele în format pe cât am găsit de mic (decupate din colecţia mea de “România literară”, la care fusesem abonat timp de 2-3 ani, începând din 1970) ale tuturor celorlalţi scriitori iepocali cunoscuţi mie, de la Beniuc la Emil Botta (şi totuşi Nichita Stănescu nu se afla acolo, deşi îndeplinea criteriile, cum ar veni! oops), pe care-i înghesuisem sub genericul : “Colaboraţioniştii” (nota bene: în august 1981, când va fi frunzărit personal samizdatul “NU!”, în bucătăria apartamentului său din Străduinţei 11, Nicolae Manolescu a exclamat: “Dacă până şi săracul Botta va fi considerat cândva colaboraţionist, atunci e îngrozitor, într-adevăr !“). La rubrica Poezie, trascrisesem olograf “Despre hipnotizori“, “Love story“,  “Evanghelia după mine“(varianta primară, care probabil că determinase sursa să creadă că văzuse “articole pe teme religioase”), “Cronica omorârii din cameră“, “Omul nou“. La rubrica Proză, am transcris sau lipit, dacă îmi amintesc bine : “Puiu’ la Cenaclu“, “Vreme albastră” (pe care am intitulat-o mai târziu “Ce rău v-am făcut, tovarăşe ?“), “Nae cel vestit” şi “Ancheta“. La rubrica Eseu, am inserat olograf următoarele texte (sper că-mi amintesc bine): “Adevăruri reale şi adevăruri imaginare” (text încă inedit),  “Esenţă şi formă” (text de asemenea necunoscut, dacă nu mă-nşel),  “Riscul ştiinţei“, “Masca şi omul“, “Logica inferiorului“, “Poezie şi sinceritate” şi (probabil) alte texte, toate olografe. La rubrica Magazin erau lipite diferite chestii, inclusiv fragmente din “dialogul” meu cu Nichita Stănescu apărut în “Amfiteatru”, nr.3/1978, care de atunci a rămas ferfeniţit, precum și procesul-verbal al percheziției din 11.10.1980 (exemplarul care îmi fusese lăsat mie).

Cam asta era “revista NU!”.

(va urma)

+++++++++++++++++++

Note şi comentarii:

(1) Apostila colonelului Raţiu Gheorghe pe verso-ul unui “Plan de măsuri” întocmit de băieţii de la Olt în ianuarie 1981, după evenimentele pe care de acum le cunoaşteţi: “21.I.1981 – Faceţi rap(ort) cu propunere de punere în dezbatere colectivă şi cu material în baza căruia va fi discutat.//Săptămâna viitoare doresc să facem dezbaterea//col Raţiu“. Însă până când băieţii se vor fi adunat de pe drumuri, vor fi obţinut aprobările birocratice de rigoare şi vor fi găsit omul de cultură securistică locală care să pregătească “materialul” cerut de colonelul Raţiu, io voi fi lansat deja al doilea “Apel”, în august 1981, astfel că “prelucrarea” nu va avea loc decât în octombrie 1981.

Top

(2) Sursa Sorin este unul dintre puţinii contimporani care au putut vedea samizdatul “NU!” in integrum, la 10.08.1981 (ceilalţi cititori ai samizdatului, dinainte de a fi distrus parțial  : Nicolae Manolescu, Ion Bogdan Lefter, Angela Marinescu, Petre Dincă, Marin Gheorghe, Ilie Fintoiu şi – în varianta mutilată, de după 10.08.1981 – securiştii anchetatori, câţi or fi fost, însă despre modul în care fiecare dintre cititorii de mai sus au luat cunoştinţă de “ziarul” meu voi relata la momentul potrivit): “Cu prilejul acestei întâlniri, VIOREL PADINA a dat spre lecturare un nou ‘APEL CATRE EUROPA’ aproape identic cu cel pe care l-a întocmit în anul 1980, dar scris de mînă, şi le-a cerut să se alăture acţiunii sale. Totodată a arătat celor doi un ‘ziar’ intitulat ‘NU’ care cuprinde articole şi poezii cu un profund caracter duşmănos şi de defăimare a conducerii superioare de partid, precum şi articole pe teme religioase” (sursa “Sorin”, aka Sergiu Filip).

Sursa Sorin - 10.08.81 (1)

Sursa Sorin - 10.08.81 (2)

Advertisements

Comments are closed.